GOGREEN logo. It says GOGREEN in light green. Underneath, in dark green, it says: "Governing Green Transitions". There is a green square that frames the text on the left.

Events

Upcoming Events!

Sunrise Conference

Styring og ledelse af samskabelsen af grønne socio-tekniske innovationer

Organizers: DTU & RUC

Location: SkyLab DTU in Lyngby, Denmark

Date: August 28, 2024

Her halvvejs til målstregen i 2030 er der stadig lang vej til indfrielsen af FN’s grønne verdensmål. Der er behov for at sætte farten op, og det kan blandt andet ske ved at mobilisere lokale aktørers ressourcer, iderigdom og gå-på-mod gennem samskabelsen af grønne løsninger, der bidrager til at imødegå klimakrisen, øge biodiversiteten, sikre grundvandet og fremme bæredygtige energi-, produktions- og boligformer. Samskabelse af den grønne omstilling bidrager til at der tages udgangspunkt i lokale behov, at kreativiteten blomstrer og innovationshøjden øges, og at der skabes fælles ejerskab til nye løsninger, så de kan gennemføres i praksis.
 
I de senere år har der været meget fokus på de socio-tekniske aspekter af grønne innovationer, og vi ved efterhånden meget om, hvad der virker og ikke virker, og hvordan sociale og teknologiske aspekter spiller sammen. Med denne endags konference går vi et skridt videre ved at undersøge, hvordan samskabelsen af grønne socio-tekniske innovation kan organiseres, styres og ledes. Hvordan kan digital og fysiske platforme bidrage til at bringe offentlige og private aktører sammen i et frugtbart samarbejde? Hvilke styringsfaktorer fremmer samskabelsen af grønne løsninger? Hvordan kan ledelse bidrage til at skabe et tillidsfuldt samarbejde, mediere konflikter og sikre fremdrift? Disse og andre relaterede spørgsmål søges besvaret med henblik på at bane vej for ny tværdisciplinær forskning i styring og ledelse af socio-tekniske innovationer og inspirere praktikere til at integrere styrings- og ledelsestænkningen med konkrete bestræbelser på at samskabe grønne socio-tekniske løsninger.

Practitioner Workshop

Date: March, 2024

More information coming soon!

Panel at ASPA

Location: Minneapolis, USA

Date: April 12-15, 2024

More information on the panel coming soon!

American Society for Public Administration 2024 Annual Conference

Recent Events!

International Conference on June 13-15, 2023 with the theme of Mainstreaming Innovation and Research in Academia, Gandaki University, Nepal.

Location: Pokhara, Nepal

Key dates for the conference are as follows:
 • March 15 – April 30, 2023: Abstract submission for oral and poster presentation
 • May 10, 2023: Notification of acceptance
 • April 14 – May 3, 2023: Early bird registration
 • May 4-24, 2023: Late registration
 • June 13-15, 2023: Conference Days
 
Poster for the event: Gandaki University International Conference 2023. On the left there is a photo of a mountaintop against a blue sky. On the right information about the event is written. The information is as follows. June 13-15, 2023. Gandaki University International Conference. Mainstreaming Innovation and Research in Academia. Thematic Area: Natural Science, Health Science, Engineering/IT, Sports Science/Management, Management, Law, Environment Science, Policy.
Gandaki University International Conference, 2023

The International Association for the Study of the Commons (IASC) Conference

Location: Nairobi, Kenya

Key dates for the conference are as follows:

 • July 15, 2022: Call for panels open
 • October 3, 2022: Panel submissions deadline
 • October 31, 2022: Panel acceptance/rejection notification
 • November 9, 2022: Call for papers open
 • December 19, 2022: Paper submission deadline
 • January 20, 2023: Decison on acceptance of papers
 • February 28, 2023: Early bird registration open
 • April 30, 2023: Early bird registration closed
 • June 19-24, 2023: Conference Days

 

IASC Biennial Conference in Kenya, 2023

Cookie Consent Form

This website uses strictly-necessary cookies. To read more about WordPress cookies, click here. Please click on the ‘Accept’ button to continue on to the GOGREEN Project site.